O firmie

Celem spółki jest realizacja inwestycji w zakresie budowy elektrowni wiatrowych w Polsce.

Flower Enterprise Sp. z o.o. informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej 2 MW w Gminie Działoszyn”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – działanie II.9 – Odnawialne źródła energii)". Całkowita wartość projektu: 18.431.933 PLN, z czego 8.084.861 PLN zostało dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły w zakładce Realizacje.